Alex výstavy

Dátum Miesto výstavy Druh výstavy Trieda Ocenenie
01.10.2011 Bartošová Lehôtka Špeciálna Výstava Psov (ŠVP) Dorast VN2
19.11.2011 Nitra Medzinárodná výstava psov (MVP) Dorast VN
20:11:2011 Nitra Medzinárodná výstava psov (MVP) Dorast VN
28.01.2012 Trenčín Medzinárodná výstava psov (MVP) Mladých V3
25.03.2012 Nitra Medzinárodná výstava psov (MVP) Mladých V1 CAJC
05.05.2012  Remata  Klubová výstava KCHMPP (KVP) Mladých  V1 JCC,Klubový víťaz mladých 
06.05.2012  Banská Bystrica  Celoštátna výstava psov (CVP)  Mladých  V1 CAJC 
13.05.2012 Bratislava Medzinárodná výstava psov (MVP) Mladých V3
08.06.2012 Senec Celoštátna výstava psov (CVP) Mladých V1 CAJC, Junior Champion SK
09.06.2012 Nitra Medzinárodná výstava psov (MVP) Mladých

V2

10.06.2012  Nitra  Medzinárodná výstava psov (MVP)  Mladých  V2 
18.08.2012 Bratislava Medzinárodná výstava psov (MVP) Stredná V2 R. CAC
19.08.2012 Bratislava Medzinárodná výstava psov (MVP) Stredná V1 CAC
23.09.2012 Bartošová Lehôtka Špeciálna Výstava Psov (ŠVP)   Otvorená V2 R. CAC  
02.12.2012 Nitra Medzinárodná výstava psov (MVP) Otvorená V2 R.CAC
26.1.2013 Trenčín Medzinárodná výstava psov (MVP) Otvorená V1 CAC
02.02.2013 Brno Medzinárodná výstava psov (MVP) Otvorená V2 R.CAC
23.02.2013 Nitra Medzinárodná výstava psov (MVP) Otvorená V1 CAC, CACIB, Champion SK
23.03.2013 Bratislava Victory Show 2013 Šampión Šampiónov Šampionov V1 CAC, Victory Winner
12.04.2013 Ruma Špeciálna Výstava Psov (ŠVP)  Šampionov V1 CAC, Club Winner, BOB
 13.04.2013  Ruma Medzinárodná výstava psov (MVP) Šampionov V1 CAC,CACIB, Champion SRB
15.06.2013 Kamenný Mlyn Klubová výstava psov (KVP) Šampionov V2, R. CAC
26.10.2013 Bratislava Medzinárodná Výstava Psov (MVP) Šampionov V1
27.10.2013 Bratislava Medzinárodná Výstava Psov (MVP) Šampionov V1, CAC