Addi - VÝSTAVY

Dátum Miesto výstavy Druh výstavy Trieda Ocenenie
09.10.2009 Bratislava Celoštátna Výstava Psov (CVP) Mladých V1 CAJC
06.12.2009 Nitra Medzinárodná Výstava Psov (MVP) Mladých V4
18.09.2010 Ružindol Klubová Výstava Psov (KVP) Stredná V2, Rezervné CAC
20.11.2010 Nitra Medzinárodná výstava psov (MVP) Otvorená V3