Štandard

Bostonský teriér

Skupina FCI: VIX.: Spoločenské plemená
Slovenský názov plemena: Bostonský teriér
Pôvodný názov plemena: Boston Terrier
Bostonský teriér je jedno z mála plemien, ktoré vzniklo v USA. Pôvodne bol šľachtený pre zápasy psov, tento šport bol v 19. storočí rozšírený najmä v Bostone a jeho okolí. Niekdajší bostoni vznikali krížením buldogov a bulteriérov, ale neskôr bol chov podstatne zmenený úzkou príbuzenskou plemenitbou a pridaním krvi francúzskeho buldočka.
V roku 1891 požiadal bostonský klub chovateľov amerických bulteriérov (American Bul Terrieer Club of Boston) o uznaní plemena, ale žiadosť mu bola vrátená s tým, že navrhované meno Bull Terrier musí byť zmenené. Tak vznikol v roku 1893 The Boston Terrier Club of America, americký klub chovateľov bostonských teriérov.

Štandard plemena bostonský teriér - revízia z 28. februára 1990
(prevzaté z informácií klubu Boston Terrier Club of America, Inc.)

 

Boston terrier- Standard FCI

Všeobecný vzhľad
Bostonský teriér je živý, vysoko inteligentný, s hladkou srsťou, krátkou hlavou, dobre stavaný, s krátkym chvostom, dobre vyvážený pes, žíhaný alebo čierny s rovnomerne rozloženými bielymi znakmi. Hlava je v proporcionálnom pomere k veľkosti psa a výraz naznačuje vysoký stupeň inteligencie. Telo je dosť krátke a dobre stmelené, končatiny sú
silné a pekne formované. Chvost je krátky a žiadny rys nie je tak dominantný, aby sa pes zdal nesúmerný. Bostonský teriér vyjadruje dojem rozhodnosti, sily s vysokým štýlom, držanie tela má ľahké a graciózne. Pomerná kombinácia farby a bielych znakov je obzvlášť odlišujúcim rysom reprezentatívneho jedinca.

 

Veľkosť, proporcie
Váha bostonských teriérov sa delí do troch tried:
     -    do 6,8 kg
     -    od 6,9 kg do 9 kg
     -    od 9,1 kg do 11,4 kg
Boston terrier- Standard FCI


Dĺžka nôh musí byť vyvážená s dĺžkou tela, aby dávala bostonskému teriérovi štvorcový vzhľad.

Boston terrier- Standard FCI

  Telo bostonského teriéra je silné, pevné, nesmie vyzerať príliš štíhle alebo príliš robustné a zavalité. Kosti a svaly musia byť v pomere, rovnako ako zväčšenie psa musí byť v pomere k váhe psa.

Chyby: podsaditý vzhľad

Hlava
Lebka je štvorcového tvaru, hore plochá, bez vrások, líca sú hladké, obočie je strmé, prerušené. Uhol medzi čelom a ňufákom je dobre vyznačený. Papuľka je krátka, kvadratická, široká a hlboká v pomere k temenu, bez záhybov
a vrások, jej dĺžka je menšia než šírka a hĺbka. Nesmie presiahnuť tretinu dĺžky temena, rovnomerne široká a hlboká po celej dĺžke až k špičke nosu, rovnobežná s temenom. Nos je čierny, so široko roztvorenými nosnými dierkami s vyznačenou líniou medzi nimi. Čeľuste sú široké, hranaté s pravidelnými krátkymi zubami. Skus je rovný alebo dosť predsunutý, aby mala papuľka štvorcový vzhľad. Pysky sú dostatočne hlboké, aby dostatočne kryli zuby, ale nevisia. Pri zatvorenej papuľke nesmú byť viditeľné zuby.

Chyby: oči ukazujúce príliš veľké bielka, príliš stiahnuté alebo príliš široké nozdry. Veľkosť uší v nepomere k veľkosti hlavy. Vážnou chybou je akákoľvek viditeľnosť jazyka alebo zubov pri zatvorenej papuľke.

Boston terrier- Standard FCI
(Príklad správneho oka, uší i nosu. Nekupírované uši sú v pomere k hlave a vzpriamené. Dobrý výraz).

Zuby
Skus je predsunutý, tesný predkus, voľný predkus alebo rovný skus. Nožničkový skus je nesprávny. Zuby sú kolmo zasadené v čeľusti a predné zuby tvoria rovnú líniu.

Boston terrier- Standard FCI
(Rovný skus)
.

Oči
Oči sú ďaleko od seba, veľké guľaté, tmavej farby, bystrého výrazu. Sú posadené do štvorca v lebke a vonkajšie kútiky sú v línii s lícami pri pohľade spredu.

Uši
Vzpriamené, prirodzené, prispôsobené tvaru hlavy a umiestnené na kraji lebky, aby tvorili štvorec s očami.

Krk
Dĺžka krku musí ukazovať vyváženosť celého psa, je ľahko zahnutý, nesúci hlavu vznešene a plynule prechádza k lopatkám.

Telo
Hlboký hrudník, dostatočne široký, klenuté rebrá, lopatky šikmé, chrbtová partia rovná, krátka, pevná, smerom k chvostu nepatrne klesá. Slabiny sú ľahko vtiahnuté. Celkovo pôsobí kompaktne, ale nie neohrabane.

  Chyby: Guľatý chrbát, prehnutý chrbát
 

Boston terrier- Standard FCI
(1.Správna dĺžka krku a posadené ramena 2.Správna horná línia chrbta 3.Správna hruď).


Chvost
Nízko nasadený, krátky, rovný alebo skrutkovito stočený. Je nesený pod úrovňou chrbta.

Chyby: Zdvihnutý chvost

Boston terrier- Standard FCI
(1.Správne nesený chvost 2.Zdvihnutý chvost).


Hrudné končatiny
Mierne od seba, v jednej línii s ramenom. Rovné kosti dobre osvalené, zápästie krátke a silné. Lakte sa nesmú stáčať dovnútra ani von.

Panvové končatiny
Korektne postavené, dobre zauhlené kolenné kĺby, stehná silné, dobre osvalené. Päty sú krátke k chodidlu. Nohy sa nestáčajú dovnútra ani von, dobre vyznačený kĺb.

Chyby: Málo zauhlené koleno
 

Boston terrier- Standard FCI
(Správne posadené panvové končatiny s dobrými proporciami. Pozn.: dobrý uhol kolena, krátky od päty k chodidlu. Silný členok)Labky
Zovreté, malé a guľaté, nevbočené ani nevybočené, so zreteľnými, klenutými prstami.

 Boston terrier- Standard FCI
(Dobre zovreté labky, guľaté a malé. Kompaktné nohy, dobre klenuté prsty)


Pohyb
Pes sa rovnomerne pohybuje dopredu. Hrudné i panvové končatiny sa pohybujú v perfektnom rytme pri rovnej chrbtovej línii. Krok je pružný a vyjadruje silu a radosť z pohybu.


Chyby: Valenie, pádlovanie alebo kľučkovanie či "chôdza ťažného koňa". Vážnou chybou chôdze je akékoľvek kríženie nôh predných alebo zadných.


 Boston terrier- Standard FCI
(1.Vyrovnaná vrchná línia chrbta, dobrý záber prednej časti, 2.kríženie predných nôh, 3.pádlovanie)


Srsť
Krátka, hladká, jemná, v dobrej štruktúre.

Farba
Žíhaná, čierna alebo tulenia (seal) s bielymi znakmi.

Seal – tulenia farba sa definuje ako čierna s červeným nádychom, ktorý je vidieť iba na slnku alebo jasnom svetle. Žíhaná sa uprednostňuje, iba ak sú všetky ostatné znaky vyrovnanej kvality.

Požadované farebné znaky
Biela papuľka, rovnomerne biely pruh medzi očami, oči a uši v tmavom poli, biela hruď.

Žiaduce farebné znaky
Biely golier, čiastočne alebo úplne biele predné končatiny, zadné končatiny pod pätu.
Reprezentatívny jedinec by nemal byť penalizovaný za to, že nemá žiaduce znaky. Pes s prevažne bielou hlavou alebo telom však musí mať iné mimoriadne prednosti, aby vyvážil tieto nedostatky.
 

Boston terrier- Standard FCI
(1.Požadované farebné znaky, 2.žiaduce znaky)

 

Bodové hodnotenie  
Celkový vzhľad 10
Výraz 10
Hlava 15
(papuľka, čeľuste, chrup,
temeno a čelový sklon)
 
Oči 5
Uši 5
Krk, horná línia, trup, chvost: 15
Predné končatiny 10
Zadné končatiny 10
Labky 5
Farba, srsť a znaky 5
Pohyb 10

Spolu 100Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.

Chyby
Každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky.
–    neforemný alebo ťažkopádny vzhľad,
–    úzke alebo široké nosné dierky,
–    oči s príliš výrazným bielkom alebo žmurkou,
–    veľkosť uší nie je v súlade s veľkosťou hlavy,
–    veselo nesený chvost,
–    slabé kosti,
–    strmé kolená,
–    roztiahnuté prsty,
–    pohyb valivý, pádlovitý, prepletajúci alebo stepujúci tzv. hackney.

Hrubé chyby
–    šikmé čeľuste,
–    jazyk alebo zuby viditeľné pri zavretej papuli,
–    hrbatý alebo prepadnutý chrbát,
–    ploché rebrá,
–    križujúci pohyb predných či zadných končatín.

Diskvalifikácia
-    modré oči alebo akýkoľvek náznak modré farby
-    červený ňufák - farba mäsa alebo ňufák hnedý či škvrnitý
-    pahýľ chvosta po kupírovaní
-    jednofarebná čierna, žíhaná, šedá, tulenia (seal) alebo pečeňová farba bez bielych znakov.

Temperament
Bostonský teriér je priateľský a živý pes, má skvelú povahu a je vysoko inteligentný, čo z neho robí jedinečného spoločníka.  
 

Zhrnutie
Telo s jasným tvarom a krátkym krkom bostonského teriéra spolu s výnimočne charakteristickou štvorcovou hlavou, čeľusťou a nápadnými znakmi. Všetky tieto rysy vytvárajú úhľadný a okúzľujúci americký originál bostonského teriéra.