Amelia výstavy

Dátum Miesto výstavy Druh výstavy Trieda Ocenenie
01.10.2011 Bartošová Lehôtka Špeciálna Výstava Psov (ŠVP) Dorast VN2
20.11.2011 Nitra Medzinárodná výstava psov (MVP) Dorast VN1
28.01.2012 Trenčín Medzinárodná výstava psov (MVP) Mladých V2
24.03.2012 Nitra Medzinárodná výstava psov (MVP) Mladých V1 CAJC, BOB
25.03.2012 Nitra Medzinárodná výstava psov (MVP) Mladých V2
31.03.2012 Nedanovce Špeciálna výstava psov (ŠVP) Mladých V2
13.05.2012 Bratislava Medzinárodná výstava psov (MVP) Mladých V1 CAJC
08.06.2012 Senec Celoštátna výstava psov (CVP) Mladých V1 CAJC, Junior Champion SK
09.06.2012 Nitra Medzinárodná výstava psov (MVP) Mladých

V1 CAJC,Junior BOB

 Grand Prix Slovakia Junior Winner 2012

18.08.2012 Bratislava Medzinárodná výstava psov (MVP) Stredná V1 CAC
19.08.2012 Bratislava Medzinárodná výstava psov (MVP) Stredná V1 CAC, CACIB
23.09.2012 Bartošová Lehôtka Špeciálna Výstava Psov (ŠVP)   Stredná V1 CAC, CC
26.1.2013 Trenčín Medzinárodná výstava psov (MVP) Stredná V1 CAC,  Champion SK
16.02.2013 Sofia Medzinárodná výstava psov (MVP) Šampiónov V1 CAC, CACIB
17.02.2013 Sofia Medzinárodná výstava psov (MVP) Šampiónov

V1 CAC, CACIB,

Champion BG, Grand Champion BG, Balkan Champion

16.03.2013 Nedanovce Klubova výstava psov (KVP)   3. miesto suka roka 2012
23.03.2013 Bratislava Victory Show 2013 Šampión Šampiónov Šampiónov V1 CAC, Victory Winner
12.04.2013 Ruma Špeciálna výstava psov (ŠVP) Šampiónov V1 CAC, Club Winner
13.04.2013  Ruma  Medzinárodná výstava psov (MVP) Šampiónov V1 CAC, CACIB, BOBChampion SRB
15.06.2013 Kamenný Mlyn Klubova výstava psov (KVP) Šampiónov V1 CAC, CC
06.07.2013 Veľká Ida Medzinárodná výstava psov (MVP) Šampiónov V1 CAC, R. CACIB, Grand Champion SK
15.03.2014 Pobedim  Klubová špeciálna výstava psov (KŠVP)   2. miesto suka roka 2013